Foto: Anne Jo

Der kultur og natur møtes og påvirker hverandre, ligger Sigve Mathisens fotografiske kjerneområde. Det er der han finner motivene som virkelig inspirerer - inspirerer i så stor grad at det oppleves omvendt; det er motivene som finner han. Den samme følelsen kan Sigve få når han arbeider med portretter. Han fotograferer både mennesker og hunder. Som dedikert utøver av friluftsliv går han ikke av veien for et og annet naturfoto. 

Med fullformatkamera samt et par fastobjektiver, helst med det foretrukne normalobjektivet, gjerne på full åpning, forsøker Sigve å ta bilder som ikke bare dokumenterer det han faktisk ser, men som også har med seg det viktigste; stemningen, atmosfæren og opplevelsen. Han legger mye innsats i å få til det riktige bildet - det bildet som yter den eller det han fotograferer mest mulig rettferdighet.

Når det kommer til fotografering, er det riktige lyset av avgjørende betydning. Sigve fotograferer nesten alltid utendørs. Ingen blitz eller lampe overgår det naturlige lyset. Det betyr likevel ikke at han aldri benytter kunstig lys. Det hender han bruker en lommelykt, eller enda sjeldnere, reflektor, til for eksempel portrettfotografering. 

Under fanen Fotografier kan du se fotografier som er typiske for måten Sigve arbeider på. 

Under fanen  Utstillinger/salg av bilder kan du se hva som for tiden er aktuelt. Sigve fotograferer også på oppdrag, primært innen portrett, bolig og natur. Han levere også konseptuelle arbeider hvor fotografier og tekst utgjør en helhet. Ta gjerne Kontakt.

Sigve har også gående en scenerisk virksomhet, og skriver tekster laget for tonesatt framføring.  For tiden har han et samarbeid med musiker Kristofer Spangen. De er aktuelle med Sto jeg på Månen ville Jorden bestemme. Sammen med fotografiene, utgjør de tonesatte tekstene et uttrykk som passer veldig godt på intime scener, kulturpuber o.l. Se under fanen Tonesatte tekster for nærmere beskrivelse samt planlagte opptredener.

Sigve har fast tilholdssted med verksted, utstillingslokaler og scene på Grim Kulturbryggeri, Setedsdalsveien 17, Kristiansand. 


Foto: Anne Jo
Foto: Anne Jo