Mellom kultur og natur


I salgsutstillingen Mellom kultur og natur retter Sigve Mathisen kameraet mot det særegne preget som kan oppstå når naturen relativt uhindret griper inn i kulturen. Kultur direkte påvirket av utemmet natur bør sees som en stor ressurs. Ikke alltid. Men langt oftere enn det som er vanlig. Det motsatte er gjerne tilfelle. Man har jo en hang til perfeksjon, til å flikke og ordne på ting for å få det perfekt. Men hva er det perfekte? Kan noe være perfekt når det er værbitt, slitt og kanskje helt ubrukelig? Ikke alltid. Men ofte. Fotografiene er fra Vardø i Finnmark og Agder helt i sør.

Sigve har også trykt opp noen av paraplyfotografiene, og kan sees på Grim Kulturbryggeri, også de for salg. 

Gå gjerne inn på Fotografier for eksempler.